CÁC GÓI CƯỚC 4G

HD90

90,000đ
 • DATA: 8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK HD90 gửi 9011
Chi tiết

HD120

120,000đ
 • DATA: 10GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK HD120 gửi 9011
Chi tiết

MIU90

90,000đ
 • DATA: 5.5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK MIU90 gửi 9011
Chi tiết

M120

120,000đ
 • DATA: 8.8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK M120 gửi 9011
Chi tiết

M200

200,000đ
 • DATA: 16.5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK M200 gửi 9011
Chi tiết

HD200

200,000đ
 • DATA: 18GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK HD200 gửi 9011
Chi tiết

HD300

300,000đ
 • DATA: 33GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK HD300 gửi 9011
Chi tiết

CÁC GÓI CƯỚC 3G

HD70

70,000đ
 • DATA: 6GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK HD70 gửi 9011
Chi tiết

M70

70,000đ
 • DATA: 3.8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK M70 gửi 9011
Chi tiết

MIU

70,000đ
 • DATA: 3.8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK MIU gửi 9011
Chi tiết

GÓI TÍCH HỢP (Phút gọi+Data)

C90N

90,000đ
 • DATA: 120GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK C90N gửi 9011
Chi tiết

C120

120,000đ
 • DATA: 120GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK C120 gửi 9011
Chi tiết

HDP100

100,000đ
 • DATA: 3GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK HDP100 gửi 9011
Chi tiết

HDP200

200,000đ
 • DATA: 6.5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK HDP200 gửi 9011
Chi tiết

HDP70

70,000đ
 • DATA: 2GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK HDP70 gửi 9011
Chi tiết