CÁC GÓI CƯỚC 4G

HD90

90,000đ
 • DATA: 8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON HD90 gửi 9011
Chi tiết

HD120

120,000đ
 • DATA: 10GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON HD120 gửi 9011
Chi tiết

HD200

200,000đ
 • DATA: 18GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON HD200 gửi 9011
Chi tiết

HD300

300,000đ
 • DATA: 33GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON HD300 gửi 9011
Chi tiết

NA70

70,000đ
 • DATA: 10GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON NA70 gửi 9011
Chi tiết

NA90

90,000đ
 • DATA: 15GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON NA90 gửi 9011
Chi tiết

NA120

120,000đ
 • DATA: 20GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON NA120 gửi 9011
Chi tiết

PT70

70,000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON PT70 gửi 9011
Chi tiết

PT90

90,000đ
 • DATA: 45GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON PT90 gửi 9011
Chi tiết

PT120

120,000đ
 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON PT120 gửi 9011
Chi tiết

CÁC GÓI CƯỚC 3G

HD70

70,000đ
 • DATA: 6GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON HD70 gửi 9011
Chi tiết

GÓI TÍCH HỢP (Phút gọi+Data)

KC90

90,000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON KC90 gửi 9011
Chi tiết

KC120

120,000đ
 • DATA: 45GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON KC120 gửi 9011
Chi tiết

KC150

150,000đ
 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON KC150 gửi 9011
Chi tiết

HDP100

100,000đ
 • DATA: 3GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON HDP100 gửi 9011
Chi tiết

HDP200

200,000đ
 • DATA: 6.5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON HDP200 gửi 9011
Chi tiết

HDP70

70,000đ
 • DATA: 2GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON HDP70 gửi 9011
Chi tiết

C200N

90,000đ
 • DATA: 120GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON C200N gửi 9011
Chi tiết

KHUYẾN MÃI VÙNG

21G

59,000đ
 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON 21G gửi 9011
Chi tiết

24G

99,000đ
 • DATA: 90GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON 24G gửi 9011
Chi tiết

TS4G

99,000đ
 • DATA: 90GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON TS4G gửi 9011
Chi tiết